پرنده ایران اسلامی المپیک فوتبال فوتبالیست

پرنده: ایران اسلامی المپیک فوتبال فوتبالیست ورزشکاران اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عکس دسته جمعی وزرا با روحانی در آخرین جلسه هیات دولت یازدهم

امروز آخرین جلسه هیات دولت یازدهم با حضور مدیر جمهور و وزرا برگزار شد. اعضای این دولت در آخر جلسه، تصویری دسته جمعی با یکدیگر گرفتند.

عکس دسته جمعی وزرا با روحانی در آخرین جلسه هیات دولت یازدهم

عکس دسته جمعی وزرا با روحانی در آخرین جلسه هیات دولت یازدهم

عبارات مهم : آخرین

امروز آخرین جلسه هیات دولت یازدهم با حضور مدیر جمهور و وزرا برگزار شد. اعضای این دولت در آخر جلسه، تصویری دسته جمعی با یکدیگر گرفتند.

عکس دسته جمعی وزرا با روحانی در آخرین جلسه هیات دولت یازدهم

عصر کشور عزیزمان ایران /پاد

واژه های کلیدی: آخرین | ایران | تصویری | دولت یازدهم | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs